woensdag 30 december 2015

Presentatie in webinar EUN op 9 december 2015

Op 9 december 2015 is er een internationaal webinar geweest van de resultaten van 2 bijeenkomsten van Google en Acer, georganiseerd door EUN te Brussel.
Tijdens deze webinar hebben we onze presentatie gehouden. Daarnaast zijn er ook bijdragen geweest van collega's uit Spanje, België en Engeland.

Klik hier voor onze bijdrage.


dinsdag 2 juni 2015

Blink

Uitgeverij Blink is erg in beweging om het gepersonaliseerd leren gestalte te geven in hun methodes.
Zij hebben een digitale methode ontwikkeld voor wereldoriëntatie, waarbij er veel interactie van de leerlingen en de leerkrachten wordt gevraagd.
Ik ben gecharmeerd van deze uitgave, omdat de uitgever nagedacht heeft over de invulling van gepersonaliseerd leren en werken met een eigen device.
In één van onze scholen heeft de uitgever een presentatie verzorgd.

Klik op het plaatje voor  de link naar de presentatie.


Muiswerk


Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief is ontwikkelaar en uitgever van slimme, online programma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en instellingen Muiswerkprogramma's, van de kleuterschool tot aan het hbo en van penitentiaire inrichtingen tot aan de politie-academie. 

Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken voor elke leerling uit wat hij al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal.

Klik hier voor een introductiefilmpje

In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een aantal pilots in onze scholen om ervaringen op te doen
met deze manier van werken waarbij gebruik gemaakt wordt van de chromebooks.
Er is nu een jaar mee gewerkt en ervaring opgedaan.
Naast positieve ervaringen rondom het toepassen van gepersonaliseerd leren zijn er ook een aantal zaken die onze aandacht hebben en waarin nog een visie ontwikkeld moet worden. Hierdoor is er besloten om de pilot nog een aantal maanden door te laten lopen in het schooljaar 2015-2016 om mn. met de genoemde zaken bezig te zijn/gaan:
  • Organisatie in school
  • Organisatie in de groep
  • Beschikbaarheid voldoende Chromebooks
  • Overzicht door leerkracht
  • Takenmap en leerplan
  • Gebruik daarnaast van de aanwezige "papieren" methode?
  • Gebruik van Ambrasoft, Rekentuin en Taalzee?